B O Wydawnictwie
pams

ISSN:

 0078-866X

Publisher:

Komitet Słowianoznawstwa PAN
 

Redakcja

Maria Dąbrowska-Partyka,
Celina Juda (sekretarz redakcji),
Julian Kornhauser (redaktor naczelny),
Józef Zarek


Rada Naukowa
Maria Bobrownicka (przewodnicząca),
Jacek Baluch, Barbara Czapik-Lityńska,
Zdzisław Darasz, Jacek Kolbuszewski,
Aleksander Naumow, Krzysztof Wrocławski